Katilo valymo dažnumas 

Katilo valymas tiesiogiai priklauso nuo katilo modelio, reikalingos galios ir darbinio apkrovimo.

 

Šilumokaičio ar konvekcinės dalies valymas:

Bio serijos katilams kartą per 1 - 2  savaites.

Eco serijos katilams kartą per 2 - 3 savaites.

Turbo serijos katilams 2 – 3 kartus per sezoną, nes šių katilų konvekcinėje dalyje yra įrangtos specialios mentės, kurios automatiškai atlieka savaiminio valymo procesą.

Degiklio valymas:

Bio ir Eco serijos katilams kartą per 2 - 4 savaites.

Turbo serijos katiluose degiklis tik patikrinamas (šilumokaičio valymo metu), nes jame įrengtas automatinis valymas.

 

Pelenų skyriaus valymas:

Bio ir Eco serijos katilų priekinis pelenų skyrius valomas priklausomai nuo sudegintų granulių kiekio, bet ne rečiau, nei kartą per 2 savaites,

Užpakalinis pelenų skyrius valomas kartą per 1 – 2 savaites.

Turbo serijos katiluose priilausomai nuo sudegintų granulių kiekio.

0

 .