Neprilygstamas saugumas

Granulių dozatorius

Svarbu, kad kartais, kai katilas stovi neveikdamas, rusenimas iš granulių degiklyje nepereitų į granulių laikymo talpą, nes taip gali kilti rimtas gaisras. Mūsų katiluose granulių talpą nuo padavimo vamzdžio skiria ypatingas granulių dozatorius, kuris neleidžia rusenimui iš padavimo pereiti į granulių talpą, ją sandariai uždarant. Tuo pačiu metu, granulių dozatorius ir iš talpos į padavimą įberia būtent tiek granulių, kiek jų reikia tolygios temperatūros palaikymui šildymo sistemoje.

Degimo oro ventiliatorius

Šildymo katilai, kurie veikia su natūralia dūmtraukio trauka, negali užtikrinti pakankamo dūminių dujų srauto greičio. Degikliui nepakanka deguonies ir nevyksta pilnas sudegimas. Žemas dūminių dujų srauto greitis neužtikrina efektyvaus šilumos atidavimo konvekcinėje dalyje. Dažnai tarp dūmtraukio ir šildymo katilo įrengiamas ventiliatorius, kuris sudaro papildomą trauką, tačiau ant tokio ventiliatoriaus kaupiasi pelenų ir suodžių nuosėdos, todėl jį reguliariai reikia valyti. Mūsų katiluose oras paduodamas į degiklį, užtikrinant pilną sudegimą ir sudarant didesnį spaudimą, kurio rezultate padidėja dūminių dujų srauto greitis per katilo konvekcinę dalį.

Recirkuliacijos mazgas

Jei temperatūra konvekcinėje dalyje yra žemensė nei 61 C, ant šilumokaičio sienų gali pradėti kauptis kondensatas. Jis sukelia rūdijimą, bei pritraukia suodžius ir pelenus, todėl katilas užsiteršia. Mūsų katilai yra aprūpinti recirkuliacijos siurbliu, kuris sumaišo vandenį iš viršutinės, karštosios dalies su vėsiu vandeniu, kuris iš šildymo sistemos sugrįžta į konvekcinės dalies apačią. Tai yra užtikrinamas tolygus vandens temperatūros šilomokaitis, neleidžiant jai nukristi žemiau tokios tempertaūros, kurioje pradeda kauptis kondensatas ir rūdys, ir šilumos kaupimas, ataušus dūminėms dujoms, vyksta tolygiai ir efektyviai.

Apsauginiai durelių mechanizmai

Kūrenimo metu visos katilo konstrukcijos yra veikiamos spaudimo, nes į degiklį ventiliatoriumi pastoviai yra paduodamas oras degimo užtikrinimui ir didesnio spaudimo palaikymui. Kad dūminės dujos išeitų tam skirtu keliu per konvekcinę dalį, o ne patektų į patalpą, svarbu kad katilas butų hermetiškai uždarytas. Mūsų katiluose ir pakuros ir valymo durelėse yra įrengtas ypatingas apsauginis mechanizmas, kuris neleidžia joms atsidaryti veikiant spaudimui.

0

 .